Annonsering i Google Ads?

Annonsering skal være lønnsomt – da skal det godt gjøres å finne en annonseringsplattform som gir bedre resultater enn Google Ads.